LLB-messen 2022 er utsatt

Med bakgrunn i regjeringens pressekonferanse 7. desember og de smitteverntiltak som er innført, samt usikkerheten knyttet til utviklingen av Covid-19 situasjonen i samfunnet både i Norge og internasjonalt, har styret i Lyd, Lys og Bilde-foreningen besluttet å utsette Lyd, Lys og Bilde-messen 2022.

Forutsetningen vi hadde for å arrangere messe var basert på fjorårets bedring i smittesituasjon. Når pandemien endrer seg, er vi nødt til å følge etter og gjøre om våre planer. Alle utstillere og samarbeidspartnere trenger forutsigbarhet for god planlegging og gjennomføring. Situasjonen slik den er nå og vil være i de kommende månedene er ikke tilstrekkelig stabil nok til å kunne gi publikum og utstillere et innhold og en opplevelse på nivå med tidligere messer, og en eventuell avlysning på et senere tidspunkt vil gjøre det mye vanskeligere for utstillere.

Lyd, Lys og Bildeforeningen håper at alle som skulle være med på og alle som skulle besøkt messen i mars 2022 kommer tilbake til messen ved en senere anledning.

LLB vurderer nye datoer i 2023.

Om Lyd, Lys & Bildeforeningen

Vi er en forening for aktører på det norske markedet for salg av lyd, lys og bildeutstyr.

Vårt hovedmål er å arrangere utstilling. Utstillingen gir medlemmer og andre som måtte betjene det samme markedet, anledning til å presentere sine produkter.

Les mer